Home

Xapax is het bedrijf van Hans Scheers. Hans is specialist op het snijvlak van arbeidsmarkt, marketing/communicatie, (ATS-)systemen, recruitment, online en de daarbij passende innovaties.

Xapax staat voor ‘uitzicht’. Zicht op een gezonde groei van uw bedrijf. Met de juiste positionering en met het juiste personeel. Door het geven van marketing advies en recruitment advies. Maar niet alleen advies: ook het ‘hands on’ ondersteunen van uw bedrijf op het gebied van marketing en communicatie, het bouwen van een (werkgevers)merk en het inrichten van de processen om de juiste medewerkers te werven. Niet vanuit luchtfietserij, maar met Zeeuwse nuchterheid stap voor stap richting de ‘stip op de horizon’.

Heeft u een uitdaging bij het werven van personeel, het neerzetten van uw (werkgevers)merk of het inrichten van uw wervingsprocessen? Neem dan contact op met de specialist die:

  • op strategisch niveau meedenkt en die een creatieve vertaling van de strategie maakt in praktische, uitvoerbare plannen;
  • uw huidige bedrijfsprocessen in kaart brengt en vervolgens stap voor stap helpt verbeteren. Beginnend met de aanpassingen die de meeste winst opleveren;
  • samen met uw team de plannen ten uitvoer brengt.

Voor wie?

Xapax geeft bedrijven advies op het gebied van marketing & communicatie en recruitment. De specifieke expertise op de arbeidsmarkt heeft vooral meerwaarde voor:

  • Uitzend- en detacheringbureaus
  • (middel)grote bedrijven die voor hun groei zoeken naar nieuw personeel en die de werving in eigen hand willen houden.