Recruitment business verbeteraar compleet

Bij de Recruitment business verbeteraar compleet krijgt u zicht op de manier waarop uw wervingsprocessen functioneren. Het begint met een uitgebreide analyse vooraf, waarbij zowel gekeken wordt naar de technische aspecten als naar de manier waarop uw bedrijf bij uw kandidaten overkomt. Daarna  volgt een advies om de belangrijkste verbeteringen door te voeren. Dit advies werken we uit in een concreet en praktijkgericht actieplan. Vervolgens geven we een aanzet voor de uitvoering van dit actieplan: uw medewerkers krijgen het in begrijpelijke taal gepresenteerd en zij krijgen in de vorm van een cursus handvatten om er zelf mee aan de slag te gaan. Als laatste volgen we samen de voortgang van de verbeteringen.

Puntsgewijs ziet het er als volgt uit:

 1. Analyse vooraf
  • presentatie bedrijf (‘employer brand’)
  • presentatie en vindbaarheid vacatures
  • sollicitatieproces
 2. Intake (1 dag)
  • Inventarisatie systemen (website, database, ATS, jobboards, abonnementen, tooling, …)
  • Inventarisatie processen door naast een intercedent/recruiter te zitten, te kijken en te vragen. Hierin komt ook naar voren hoe effectief de systemen gebruikt worden. Tevens wordt een beeld gevormd van de ‘candidate journey’.
 3. Uitwerking bevindingen in een presentatie met aanbevelingen voor ‘quick wins’ aan het management. Gezamenlijk tot een keuze komen.
 4. Uitwerken gemaakte keuzes in een motiverende presentatie cq training aan de medewerkers
 5. Voortgang ondersteunen: minimaal drie geplande contactmomenten plus beschikbaarheid als vraagbaak.

Schrijf u in!

Dit veld is niet verplicht