Recruitment business verbeteraar basis

Bij de Recruitment business verbeteraar basis krijgt u zicht op de manier waarop uw wervingsprocessen functioneren. Het begint met een uitgebreide analyse vooraf, waarbij zowel gekeken wordt naar de technische aspecten als naar de manier waarop uw bedrijf bij uw kandidaten overkomt. Daarna  volgt een advies om de belangrijkste verbeteringen door te voeren.

Puntsgewijs ziet het er als volgt uit:

 1. Analyse vooraf
  • presentatie bedrijf (‘employer brand’)
  • presentatie en vindbaarheid vacatures
  • sollicitatieproces
 2. Intake (1 dag)
  • Inventarisatie systemen (website, database, ATS, jobboards, abonnementen, tooling, …)
  • Inventarisatie processen door naast een intercedent/recruiter te zitten, te kijken en te vragen. Hierin komt ook naar voren hoe effectief de systemen gebruikt worden. Tevens wordt een beeld gevormd van de ‘candidate journey’.
 3. Uitwerking bevindingen in een presentatie met aanbevelingen voor ‘quick wins’ aan het management.

Schrijf u in!

Dit veld is niet verplicht